JEG ER ET HELT ALMINNELIG MENNESKE, 2012
Performance in collaboration with Janna Thöle-Juul

Fjorden og fjellene i bakgrunn, skyene trekker og viser frem snødekkede fjell.
En grå betongplatting, et ingenmannsland. To nakne kropper stiger opp, nærmer seg kanten, vandrer fra hverandre for å vende seg til igjen.
Hun roper, alt hun kan. Et svar, alt hun kan. Samme setningen om og om igjen: Jeg er et helt alminnelig menneske. Til kroppene ikke klarer mer, ropene blir til hvisking, stillhet.

Performed in October, Odda, Norway.

"Jeg er et helt alminnelig menneske" by Janna Thöle-Juul and Trine Hylander Friis, photo: Migle Narbutaite (c)